CENTRALE TELEFONICZNE 

| STRONA GŁÓWNA | CENTRALE TELEFONICZNE | OSPRZĘT TELEFONICZNY | SYSTEMY ALARMOWE, DOSTĘPU, CCTV |
| SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE | SIECI TELEINFORMATYCZNE | SIECI ELEKTRYCZNE | SERWIS | LISTA REFERENCYJNA | KONTAKT |

Centrale do 16 linii       Centrale do 48 linii       Centrale do 120 linii       Centrale powyżej 120 liniiCentrale do 16 abonentów:

do góry

SOLO 5

 • Prosta, analogowa centrala na 1 linię miejską i do 5 linii wewnętrznych,
 • Z taryfikacją lub bez taryfikacji rozmów.
KX-T 206SBX

 

 • Analogowa centrala na 2 linie miejskie i 6 wewnętrznych,
 • Wymagany jeden telefon systemowy,
 • Bez taryfikacji.
PMS 08

 • Analogowa centrala modułowa do 2 linii miejskich i 6 linii  wewnętrznych,
 • Bez taryfikacji.
CLASSIC 12

 • Analogowa centrala do 2 analogowych linii miejskich (lub 1 ISDN) i 6, 8 lub 10 linii wewnętrznych,
 • Z taryfikacją lub bez taryfikacji rozmów.
KX-TAD 612CE

 • Modułowa centrala cyfrowa do 3 miejskich linii ISDN+1 linia analogowa i 12 linii wewnętrznych,
 • Wymagany jeden telefon systemowy,
 • Bez taryfikacji.
BETA

 • Modułowa, analogowa centrala do 4 analogowych linii miejskich (lub 2 ISDN) i 16 linii wewnętrznych,
 • Taryfikacja w standardzie, duża ilość funkcji,
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP,
 • Dostępna wersja RACK.
NCT 1248.1

 • Modułowa, analogowa centrala do 8 analogowych linii miejskich (lub 4 ISDN) i 16 linii wewnętrznych,
 • Taryfikacja w standardzie, duża ilość funkcji,
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP, aplikacji CTI.
KX-TD 816PD

 • Modułowa centrala cyfrowa do 8 analogowych linii miejskich (lub 4 analogowe + 2 ISDN) i 16 linii wewnętrznych (z funkcją XDP do 32 abonentów),
 • Wymagany jeden telefon systemowy,
 • Możliwość uruchomienia taryfikacji, oprogramowania CallCentre.
KX-TA 308PD

 • Modułowa centrala analogowa do 6 linii miejskich i 24 linii wewnętrznych,
 • Możliwość uruchomienia taryfikacji,
 • Wymagany jeden telefon systemowy.Centrale do 48 abonentów:

do góry

KX-TA 616PD

 • Modułowa centrala analogowa do 6 linii miejskich i 24 linii wewnętrznych,
 • Możliwość uruchomienia taryfikacji,
 • Wymagany jeden telefon systemowy.
PROGRES 40

 • Modułowa, analogowa centrala do 8 analogowych linii miejskich (lub 4 ISDN) i 32 linii wewnętrznych,
 • Taryfikacji w standarcie, duża ilość funkcji, 
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP,
 • Dostępna wersja RACK.
NTC 1248.2

 • Modułowa, analogowa centrala do 12 analogowych linii miejskich (lub 6 ISDN) i 48 linii wewnętrznych,
 • Taryfikacja w standarcie, duża ilość funkcji,
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP, aplikacji CTI, LCR.
ALFA PLUS

 • Modułowa, analogowa centrala do 12 analogowych linii miejskich (lub 6 ISDN) i 48 linii wewnętrznych,
 • Taryfikacja w standarcie, duża ilość funkcji,
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP, LCR, poczta głosowa,
 • Dostępna wersja RACK.
KX-TDA 30CE

 • Modułowa, cyfrowa centrala o pojemności do 28 linii wewnętrznych,
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP, CTI, systemu DECT,
 • Karta VoIP,
 • Dostępna wersja RACK
HI-PATH 3350

 • Cyfrowa centrala modułowa w wykonaniu naściennym o pojemności do 36 abonentów analogowych i 24 abonentów cyfrowych,
 • Bogata w funkcje i możliwości, aplikacje CTI, LCR, CallCentre, poczta głosowa, obsługa systemu DECT,
 • Szeroka współpraca z siecią LAN, w tym VoIP,
 • Możliwość sieciowania poprzez IP,
 • Taryfikacja w opcji.
HI-PATH 3300

 • Odpowiednik centrali 3350 w wykonaniu RACK o pojemności maksymalnej do 20 abonentów analogowych i 24 abonentów cyfrowych,
 • Funkcje jak HI-PATH 3350.
SIGMA

 • Modułowa, cyfrowa centrala do 12 analogowych linii miejskich + 16 ISDN + PRA (30B+D) i 44 linii wewnętrznych,
 • Taryfikacja w standardzie, duża ilość funkcji,
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP, aplikacji CTI, LCR, oprogramowania CallCentre,
 • Karta LAN, dostępna wersja RACK.
OXO.50

 • Modułowa, cyfrowa centrala do 48 numerów wewnętrznych,
 • Bogata w funkcje i możliwości, szeroka współpraca z siecią LAN w tym VoIP, możliwość sieciowania poprzez IP,
 • Obsługa systemu DECT,
 • Taryfikacja w opcji,
 • Obudowa typu RACK.Centrale do 120 abonentów:

do góry

KX-TD 1232CE

 • Modułowa centrala cyfrowa do 12 analogowych linii miejskich (lub 8 analogowych + 2 ISDN) i 32 linii wewnętrznych (z funkcją XDP do 64 abonentów),
 • Po zsieciowaniu dwóch central, pojemność zwiększa się dwukrotnie,
 • Duża ilość funkcji, CallCentre,
 • Taryfikacja w opcji.
BP 50

 • Modułowa, cyfrowa centrala o pojemności do 16 analogowych linii miejskich (lub 8 ISDN) i 64 linii wewnętrznych,
 • Bogata w funkcje i możliwości, aplikacje CTI, LCR, poczta głosowa, karta VoIP,
 • Możliwość uruchomienia systemu DECT i sieciowania poprzez IP,
 • Taryfikacja w opcji.
KX-TDA 100

 • Modułowa, cyfrowa centrala o pojemności do 64 abonentów wewnętrznych,
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP, CTI, systemu DECT,
 • Współpraca z siecią LAN, karta VoIP,
 • Dostępna wersja RACK.
HI-PATH 3550

 • Cyfrowa centrala modułowa w wykonaniu naściennym o pojemności maksymalnej do 124 abonentów analogowych i 80 abonentów cyfrowych,
 • Bogata w funkcje i możliwości, aplikacje CTI, LCR, CallCentre, poczta głosowa,
 • Szeroka współpraca z siecią LAN, w tym VoIP,
 • Obsługa systemu DECT,
 • Możliwość sieciowania poprzez IP,
 • Taryfikacja w opcji.
HI-PATH 3500

 • Odpowiednik centrali 3550 w wersji RACK o pojemności maksymalnej do 52 abonentów analogowych i 56 abonentów cyfrowych,
 •  Funkcje jak HI-PATH 3550.
CYFRA 200 V120

 • Modułowa cyfrowa centrala do 32 analogowych linii miejskich (lub 16 ISDN) i 112 linii wewnętrznych,
 • Taryfikacja w standardzie, duża ilość funkcji,
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP, aplikacji CTI, LCR.
CCA 2720.1/2

 • Modułowa, cyfrowa centrala do 64 abonentów wewnętrznych (wersja 1) lub 144 (wersja 2),
 • Taryfikacja w standardzie, 
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP, LCR,
 • Karta LAN do aplikacji CTI i VoIP,
 • Karta wewnętrznego rejestratora rozmów.
DELTA 160

 • Modułowa, cyfrowa centrala do 36 analogowych linii miejskich (lub 18 ISDN) i 124 linii wewnętrznych,
 • Taryfikacja w standardzie,
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP,
 • Aplikacje CTI, LCR,
 • Karta LAN.
OXO.100

 • Modułowa, cyfrowa centrala do 96 numerów wewnętrznych, bogata w funkcje i możliwości,
 • Szeroka współpraca z siecią LAN w tym VoIP,
 • Obsługa systemu DECT,
 • Możliwość sieciowania poprzez IP,
 • Taryfikacja w opcji,
 • Obudowa typu RACK.
BP 128

 • Modułowa, cyfrowa centrala w wykonaniu RACK o pojemności do 32 analogowych linii miejskich (lub 16 ISDN) i 128 linii wewnętrznych,
 • Bogata w funkcje i możliwości, aplikacje CTI, LCR, poczta głosowa, karta VoIP,
 • Możliwość uruchomienia systemu DECT i sieciowania poprzez IP,
 • Taryfikacja w opcji.
KX-TDA 200

 • Modułowa, cyfrowa centrala o pojemności do 128 abonentów wewnętrznych,
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP, CTI, systemu DECT,
 • Współpraca z siecią LAN, karta VoIP,
 • Dostępna wersja RACK.Centrale powyżej 120 abonentów:

do góry

CYFRA 200 V224

 • Modułowa, cyfrowa centrala do 32 analogowych linii miejskich (lub 16 ISDN) i 196 linii wewnętrznych,
 • Taryfikacja w standardzie,
 • Mozliwość uruchomienia identyfikacji CLIP, aplikacji CTI, LCR.
OXO.200

 • Modułowa, cyfrowa centrala do 200 numerów wewnętrznych,
 • Bogata w funkcje i możliwości,
 • Szeroka współpraca z siecią LAN w tym VoIP, możliwość sieciowania poprzez IP,
 • Obsługa systemu DECT,
 • Taryfikacja w opcji,
 • Obudowa typu RACK.
BP 250

 • Modułowa, cyfrowa centrala o pojemności do 60 analogowych linii miejskich (lub 24 ISDN) i 200 abonentów wewnętrznych,
 • Bogata w funkcje i możliwości centrala, aplikacje CTI, LCR, poczta głosowa, karta VoIP,
 • Możliwość uruchomienia systemu DECT i sieciowania poprzez IP,
 • Taryfikacja w opcji.
HI-PATH 3700

 • Cyfrowa centrala modułowa w wykonaniu RACK o pojemności maksymalnej do 384 abonentów analogowych i 500 abonentów cyfrowych,
 • Bogata w funkcje i możliwości centrala,
 • Aplikacje CTI, LCR, CallCentre, poczta głosowa,
 • Szeroka współpraca z siecią LAN w tym VoIP,
 • Obsługa systemu DECT,
 • Możliwość sieciowania poprzez IP,
 • Taryfikacja w opcji.
HI-PATH 3750

 • Naścienny odpowiednik centrali 3700 o pojemności do 384 abonentów analogowych i 384 abonentów cyfrowych,
 • Funkcje jak w HI-PATH 3700.
CCA 2720.3/4

 • Modułowa, cyfrowa centrala do 208 abonentów wewnętrznych (wersja 3) lub 272 (wersja 4),
 • Taryfikacja w standardzie,
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP, LCR,
 • Karta LAN do aplikacji CLIP i VoIP,
 • Karta wewnętrznego rejestratora rozmów.
DELTA 320/480

 • Modułowa, cyfrowa centrala do 48 analogowych linii miejskich (lub 24 ISDN) i 284 linii wewnętrznych (wersja 320) lub 444 (wersja 480),
 • Taryfikacja w standardzie, duża ilość funkcji,
 • Możliwość uruchomienia identyfikacji CLIP, aplikacji CTI, LCR,
 • Karta LAN.

| STRONA GŁÓWNA | CENTRALE TELEFONICZNE | OSPRZĘT TELEFONICZNY | SYSTEMY ALARMOWE, DOSTĘPU, CCTV |
| SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE | SIECI TELEINFORMATYCZNE | SIECI ELEKTRYCZNE | SERWIS | LISTA REFERENCYJNA | KONTAKT |